logo  
CONSULTINFORMATIE
 
line decor
design by: RvdE © 2009 Disclaimer
line decor
 
 
 
 
 

Hoe ziet de begeleiding er uit?


Het intakegesprek:
Het eerste consult duurt ongeveer 45-60 minuten. We bespreken uitgebreid uw dagelijkse voedingsgewoonten, uw leefsituatie, uw medische voorgeschiedenis en uw doelen, wensen en vragen.  Deze gegevens gebruiken we voor uw dieetadvies. U krijgt mondeling en eventueel schriftelijk informatie om thuis mee aan de slag te kunnen gaan. Indien u door een arts bent verwezen, krijgt deze altijd een rapportage van het eerste consult. Voor dit eerste consult wordt bij u of bij uw verzekeraar de totale tijd (eventuele screening, intake, onderzoek en individueel dieetadvies) gedeclareerd, dit is meestal 75 minuten.

Vervolggesprekken:

Als u dat wilt, spreken we 1 of meerdere vervolgconsulten af. Deze consulten duren ongeveer 25 minuten. Tijdens deze gesprekken bespreken we de voortgang en de resultaten van uw dieet. U krijgt volop de gelegenheid om uw vragen te stellen. Hoe vaak u komt en met welke tussenpozen bepalen we altijd in overleg.Soms gaan de vervolgconsulten telefonisch of per mail. Voor vervolggesprekken brengt de diëtist meestal 30 minuten (inclusief administratie) in rekening.

Huisbezoek:

Alleen als u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen, is een huisbezoek mogelijk. Uw arts of praktijkondersteuner moet dit op de verwijsbrief aangeven. De extra kosten voor het huisbezoek (uittoeslag) worden vergoed volgens het tarief van uw verzekeraar.

Wat brengt u mee naar het spreekuur?

Uw verwijsbrief, verzekeringspasje en een identiteitsbewijs. Soms spreken we af dat u van te voren een eetdagboek bijhoudt, dan brengt u dat ook mee.