logo  
 
line decor
   design by: RvdE © 2009 Disclaimer
line decor
 
 
 
 
 


 

Vergoedingen en tarieven

  • De basisverzekering vergoedt jaarlijks 3 uur dieetadvisering (2019).
  • Dit zijn 4-6 consulten.
  • De aanvullende verzekering vergoedt mogelijk extra consulten.
  • Zonder verwijsbrief naar de diëtist is mogelijk: er is Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD). Een aantal verzekeraars (o.a. CZ/Nationale Nederlanden/DeltaLloyd en de Friesland in 2019) stelt toch de verwijsbrief van een arts of specialist verplicht.

Diëtistenpraktijk Petra van der Eerden heeft contracten met alle verzekeraars. Ze declareert de consulten direct bij uw verzekeraar. De verzekeraar bepaalt het tarief. De declaratie is voor zowel directe (het consult) als extra benodigde tijd (berekening, opstellen dieetadvies e.d.).

Dieetadvisering en Ketenzorg

Dieetbegeleiding bij diabetes, CVRM (verhoogd risico op hart- en vaatziekten) en COPD valt onder Ketenzorg. Diëtistenpraktijk Petra van der Eerden heeft hiervoor een contract met Zorggroep West-Brabant. Uw huisarts of praktijkondersteuner verwijst u door voor dieetadvisering in de Ketenzorg. De Zorggroep bepaalt de uren dieetbegeleiding en betaalt de diëtist. Deze dieetbegeleiding is vrijgesteld van eigen risico. De huisarts bepaalt of u in de Ketenzorg zit. Indien u niet ( meer) in de Ketenzorg zit, gaat de declaratie alsnog naar uw zorgverzekering.

Komt u zonder verwijsbrief (directe toegankelijkheid diëtist)?

Bijna alle verzekeraars vergoeden de dieetbegeleiding ook zonder een verwijsbrief van uw arts. De diëtist is dan verplicht een screening uit te voeren. Deze screening (15 minuten) maakt deel uit van uw intakegesprek en wordt door uw verzekering betaald.

De tarieven: (consult+extra tijd): wilt u zelf betalen?

Intakegesprek : 75 euro

Vervolgconsult: 29 euro

Vervolgconsult kort (alleen mogelijk in overleg): 18 euro

Toeslag voor huisbezoek: 10 euro

Niet nagekomen afspraak: indien u niet of niet tijdig (minimaal 24 uur van te voren) heeft afgemeld, krijgt u een rekening. Voor een eerste afspraak: 45 euro, voor de vervolgafspraak 20 euro.

N.B. Uw verzekering vergoedt deze kosten niet.