logo  
 
line decor
  design by: RvdE © 2009 Laatst bijgewerkt op 01-05-2018 Disclaimer
line decor
 
 
 
 
 


 

Vergoedingen en tarieven

  • De basisverzekering vergoedt 3 uur dieetadvisering (2018).
  • Dit zijn 4-6 consulten.
  • De aanvullende verzekering vergoedt mogelijk extra consulten.
  • Zonder verwijsbrief naar de diëtist: er is Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD). Een aantal verzekeraars (o.a. CZ/Ohra/DeltaLloyd en de Friesland in 2018) stelt toch de verwijsbrief verplicht.

Diëtistenpraktijk Petra van der Eerden heeft een contract met alle verzekeraars. Ze declareert de consulten direct bij uw verzekeraar. De verzekeraar bepaalt het tarief. De declaratie is voor zowel directe (het consult) als indirecte (de administratie) tijd.

Dieetadvisering en Ketenzorg

Dieetbegeleiding bij diabetes, CVRM (verhoogd risico op hart- en vaatziekten) en COPD valt onder Ketenzorg. Diëtist Petra van der Eerden heeft hiervoor een contract met Zorggroep West-Brabant. Uw huisarts of praktijkondersteuner verwijst u door voor dieetadvisering in de Ketenzorg. De Zorggroep bepaalt de uren dieetbegeleiding en betaalt de diëtist. Deze dieetbegeleiding is vrijgesteld van eigen risico.

Komt u zonder verwijsbrief (directe toegankelijkheid diëtist)?

Een aantal verzekeraars vergoedt de dieetbegeleiding ook zonder een verwijsbrief van uw arts. De diëtist is dan verplicht een screening uit te voeren. Deze screening (15 minuten) wordt door uw verzekering betaald.

De tarieven: (consult+administratie): wilt u zelf betalen?

Intakegesprek : 75 euro

Vervolgconsult: 29 euro

Vervolgconsult kort (alleen mogelijk in overleg): 18 euro

Toeslag voor huisbezoek: 10 euro

Niet nagekomen afspraak: indien u niet of niet tijdig (minimaal 24 uur van te voren) heeft afgemeld, krijgt u een rekening. Voor een eerste afspraak: 45 euro, voor de vervolgafspraak 20 euro. N.B. Deze kosten kunt u niet bij uw verzekeraar declareren